ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ยืนยันว่าไม่มีโรคเอดส์ระบาดในไก่และหมู

You may have missed