ภาวะราคาสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

                สัปดาห์นี้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่หาบละ 561 บาท โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง         

                ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 606.50 เซนต์/บุชเชล โดยราคาขยับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำสถิติสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ จากความกังวลเรื่องของปริมาณอุปสงค์ในตลาดสหรัฐฯ ขณะเดียวกันพื้นที่เพาะปลูกหลักของบราซิลยังคงมีปริมาณน้ำฝนเบาบางต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลต่อคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้รายงานจากกรมเศรษฐกิจชนบท (Deral) ของบราซิลปรับลดระดับคุณภาพผลผลิตข้าวโพดรุ่นที่สองของบราซิลที่อยู่ในเกณฑ์ดีลงมาอยู่ที่ 76% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณข้าวโพดเกือบครึ่งหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้ง และมีความเสี่ยงต่อภาวะเครียดในพืช (Crop Stress) ที่อาจเกิดขึ้น ส่วนประเทศอาร์เจนตินาการเก็บเกี่ยวผลผลิตดำเนินไปได้ล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่พัดเข้ามาในบริเวณพื้นที่เพาะปลูก

                แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

                กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.05 บาท โดยราคาค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และสายเรือ ทำให้ราคาส่งออกอยู่ในระดับสูง ขณะที่คาดการณ์ผลผลิตยังอยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั่วโลก ประกอบกับสต๊อกในแต่ละประเทศที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ราคาภาพรวมยังคงทรงตัวในระดับสูง

                ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,479.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 416.10 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาขยับตัวสูงขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าปัจจุบันเกษตรกรสหรัฐฯ ได้เพาะปลูกถั่วเหลืองไปแล้ว 3% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยห้าปี ส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ทางตอนบนของมิตเวสท์มีปริมาณน้ำฝนเบาบางและอุณหภูมิปรับต่ำลง ทำให้ในสัปดาห์นี้การเพาะปลูกอาจดำเนินไปได้อย่างล่าช้า อย่างไรก็ตามสถานการณ์จะปรับดีขึ้นในสัปดาห์หน้า ด้านประเทศอาร์เจนตินารายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฤดูกาล 2563/64 อยู่ที่ 7.2% เทียบกับค่าเฉลี่ยห้าปีซึ่งอยู่ที่ 37% เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต               

                แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

                ผู้ผลิตประเทศเปรู ยังคงรอประกาศโควต้าการจับปลาฤดูกาลใหม่ว่าจะได้มากน้อยเพียงใด โดยมีแนวโน้มที่จะได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ราคาอาจจะปรับลดลงได้ ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการซื้อหน้าท่าสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สต๊อกหน้าท่าปริมาณก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ราคายังคงทรงตัว

                โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 51.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 36.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท

                แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

                ผู้ส่งออกข้าวยังไม่สามารถส่งออกข้าวได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านเรือขนส่ง ทำให้ไม่สามารถรับมอบข้าวได้ เนื่องจากโกดังเต็ม ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับลดลง

                โดยตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 520 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 503 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 451 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 444 เหรียญสหรัฐฯ

                ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,480 บาท เป็นกระสอบละ 1,430 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,270 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท  

                แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

                การบริโภคเนื้อไก่มีปัจจัยลบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่สภาพอากาศร้อนทำให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท

                ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

                แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

                สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.50 บาท เป็นผลจากความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สวนทางกับปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศร้อนแล้งกระทบกับการให้ผลผลิตของแม่ไก่ไข่           

                แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

                ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยังคงตรึงราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 80 บาท แม้ว่าต้นทุนการจัดการฟาร์มของเกษตรกรจะสูงขึ้น ทั้งจากการใช้ระบบ Biosecurity เพื่อป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น และสภาพอากาศร้อนแล้งกระทบกับการผลิต ขณะที่ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง จากการลดกำลังการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโรคในสุกร

                ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)

                แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed