เป้าหมายการเลี้ยงไก่เนื้อให้ประสบความสำเร็จ : คุณภาพของไข่ฟัก

เป้าหมายการเลี้ยงไก่เนื้อให้ประสบความสำเร็จ

: คุณภาพของไข่ฟัก

เรียบเรียงโดย นายวีระ กสานติกุล

                การเลี้ยงไก่เนื้อให้ประสบความสำเร็จ ควรมีการกำหนดเกณฑ์ตั้งแต่คุณภาพของไข่ฟัก คุณภาพของลูกไก่เนื้อที่จะนำ        เข้าเลี้ยง และเกณฑ์หรือมาตรฐานด้านการจัดการระหว่างการเลี้ยงไก่เนื้อ

เกณฑ์ที่สำคัญอันดับแรกที่จะต้องกำหนด คือ คุณภาพของไข่ฟัก ตั้งแต่การเก็บรักษาไข่ก่อนนำ       เข้าฟัก ซึ่งไม่ควรเก็บนานเกิน 3 วัน เพราะการเก็บไข่ฟักนานเกินไป ทำให้คุณภาพของลูกไก่ อัตราการ      ฟักออกและความแข็งแรงของลูกไก่ลดลง อุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเก็บไข่ฟักจะต้องเหมาะสม   เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้จุดเจริญในไข่ฟัก ( Blastoderm ) ถูกทำลายหรือทำให้อ่อนแอลง

ขนาดของไข่ฟักที่เหมาะสม เกณฑ์ที่ถือว่าเป็นจุดวิกฤติของไข่ฟัก คือ น้ำหนักต่ำสุดของไข่ฟัก     ไม่ควรต่ำกว่า 50 กรัม ซึ่งน้ำหนักของไข่ฟักจะขึ้นอยู่กับอายุของแม่พันธุ์ไก่ หากมีความจำเป็นต้องฟักไข่     ที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 50 กรัม ลูกไก่ที่นำมาเลี้ยง  จะต้องแยกเลี้ยงและต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด

น้ำหนักของไข่ฟัก มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดและคุณภาพของลูกไก่ ไข่ฟองใหญ่เมื่อนำไปฟัก จะได้ลูกไก่           ที่มีน้ำหนักแรกเกิดมาก หากมีการจัดการตู้ฟักไข่และตู้เกิดที่ถูกต้องและเหมาะสม     ไข่ฟักจะให้ลูกไก่ที่มีน้ำหนักแรกเกิด 67 – 70% ของน้ำหนักไข่ที่นำเข้าฟัก (ไข่ฟักฟองเล็ก 68 – 72%,  ไข่ฟักฟองขนาดกลางและใหญ่ 65 – 68 %)

น้ำหนักของไข่ฟักและลูกไก่จะขึ้นอยู่กับอายุของแม่พันธุ์ไก่ ดังตาราง

น้ำหนักของไข่ฟัก

ตามอายุของแม่พันธุ์ไก่

น้ำหนักไข่ฟัก

 

(กรัม)

น้ำหนักลูกไก่แรกเกิด

(กรัม)

น้ำหนักไข่ฟักต่ำสุด

 

( Minimum egg weight )

50.00

35.00

น้ำหนักไข่ฟักจากแม่พันธุ์

 

ระยะ 1 (อายุ 26 – 35 สัปดาห์)

56.00

40.00

น้ำหนักไข่ฟักจากแม่พันธุ์

 

ระยะ 2 (อายุ 36 – 45 สัปดาห์)

63.00

43.00

น้ำหนักไข่ฟักจากแม่พันธุ์

 

ระยะ 3 (อายุ 46 – 55 สัปดาห์)

66.00

45.00

น้ำหนักไข่ฟักจากแม่พันธุ์

 

ระยะ 4 (อายุ 56 – 85 สัปดาห์)

69.00

47.00

………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารอ้างอิง :

G.D.Butcher, DVM, Ph.D. and A.H.Nilipour, Ph.D., Vm 14 – Broiler Production Goal, Rev. May 2008, University of Florida.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed