แนวโน้มการผลิตไข่ไก่ ปี 2564

แนวโน้มการผลิตไข่ไก่ ปี 2564

  1. การผลิต

ปี 2564 คาดว่าน่าจะมีปริมาณการผลิตไข่ไก่ 15,218.90 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 15,132.09 ล้านฟอง ของปี 2563 ร้อยละ 0.57 เนื่องจากราคาไข่ไก่ปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้น

  1. การส่งออก

ปี 2564 คาดว่าการส่งออกไข่ไก่สดและผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากต้องรักษาระดับราคาไข่ไก่ในประเทศ และรักษาตลาดส่งออก รวมทั้งประเทศคู่ค้า อาทิ สิงคโปร์มีความต้องการนำเข้าไข่ไก่จากไทยเพิ่มขึ้น

  1. การนำเข้า

ปี 2564 คาดว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่จะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากโรงงานแปรรูปไข่ไก่ภายในประเทศยังไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ประเภทต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออกบางประเภทยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่จากกลุ่มประเทศที่สหภาพยุโรปให้การรับรองให้ใช้เป็นส่วนประกอบได้

  1. ราคา

ปี 2564 คาดว่าราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 เนื่องจากมีการจัดทำแผนนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศ รวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี ทำให้ความต้องการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด

  1. สภาพอากาศที่แปรปรวน มีผลต่อสุขภาพของไก่ไข่ อาจทำให้มีภูมิคุ้มกันลดลง และเป็นโรคได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้อัตราการให้ไข่ลดลงได้
  2. หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดงานวันไข่โลก เพื่อประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของไข่ไก่และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคไข่ไก่มากขึ้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรมีการจัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งมีการวางแผนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหาผลผลิตเกินความต้องการบริโภค
  3. การส่งออกไข่ไก่สดไปยังตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไข่ไก่ของไทยมีคุณภาพดี จึงเป็นที่ต้องการจากประเทศคู่ค้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed