ภาวะราคาสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

          ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่หาบละ 564 บาท โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเข้าสู่ตลาดต่อเนื่อง

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 658.50 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดปรับตัวลดลง หลังจากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประกาศรายงานคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานฉบับแรกของฤดูกาล 2564/65 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดการณ์สภาพอากาศว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกหลักทางตอนกลางแถบมิตเวสท์ รวมทั้งอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด ส่วนความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ รายงานอยู่ที่ 80% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 68% ด้านอุปสงค์มีรายงานตัวเลขคำสั่งซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จากประเทศจีน จำนวน 1.36 ล้านตัน และยอดรวมสะสมที่ 9.5 ล้านตันสำหรับฤดูกาล 2564/65

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 19.40 บาท การเก็บเกี่ยวทางฝั่งอเมริกาใต้เริ่มดีขึ้น รวมทั้งสภาวะอากาศที่ดีขึ้นด้วย​ ส่วนการเพาะปลูกที่สหรัฐอเมริกาทรงตัวในระดับที่ดีขณะที่ค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดิม และสต๊อกในแต่ละประเทศยังคงต่ำ​ทำให้ราคาทรงตัวในระดับสูง

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,538.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 403.2 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่ปรับตัวลดลง โดยความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ เร็วกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีมากถึงสองเท่า จากรายงานฉบับล่าสุดจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) อยู่ที่ 61% ด้านประเทศอาร์เจนตินามีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่เก็บเกี่ยว ทำให้การดำเนินการอาจล่าช้าในสัปดาห์นี้

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

            การจับปลาของประเทศเปรูในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังคงมีปริมาณที่ดีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจับปลาได้จริงแล้วเกือบ 50% ของโควต้า ด้านปริมาณซื้อขายล่วงหน้าทรงตัว ทำให้ราคาปลาป่นยังทรงตัวในระดับสูง  ขณะที่การซื้อรวมของผู้ซื้อหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤษภาคมมีปริมาณซื้อมากกว่าสองเดือนที่ผ่านมา โดยราคาซื้อยังคงทรงตัว ส่วนปริมาณสต๊อกหน้าท่า ยังปรับตัวสูงขึ้น

          สัปดาห์นี้ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท

 ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคากิโลกรัมละ 36.70 ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            การบริโภคเนื้อไก่ลดลง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท

          ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          จากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 จึงเพิ่มปริมาณการซื้อไข่ไก่ เพื่อประกอบอาหารภายในครัวเรือน อีกทั้งมาตรการขอความร่วมมือปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง เพื่อแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด ส่งผลให้สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.90 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนอ่อน

            ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 68-80บาท โดยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบนี้ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่กทม. ที่เป็นตลาดใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอย

          ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,700 บาท (บวก/ลบ 72)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

            เนื่องจากการส่งออก ยังติดปัญหาเรื่องการส่งมอบ ทำให้ดีมานด์ลดลง ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 512 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 502 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 446 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 443 เหรียญสหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,430 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2766-7344  E-mail : pr@cpf.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed